Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Thalassa met ondernemingsnummer  BE0501821877 en maatschappelijke zetel te 8980 Geluveld, Menenstraat 226 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ).

De website van Thalassa werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en geen handelaar te zijn of althans niet als handelaar te bestellen.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en te consulteren via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld volgens de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

UW PRIVACY IS VAN CRUCIAAL BELANG VOOR ONS
Dit privacy beleid is van toepassing op thalassa-sporthorses.be (hierna “ons”, “wij”, ”Thalasse”, of “thalassa-sporthorses.be”).
We leggen uit welke informatie op onze website kan worden verzameld, hoe we deze informatie gebruiken en onder welke omstandigheden we de informatie aan derden kunnen verstrekken.
Thalassa is toegewijd om ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd is. Mochten wij je vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee je geïdentificeerd kan worden bij het gebruik van deze website, dan mag je er zeker van zijn dat het alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Thalassa kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. Je zou deze pagina van tijd tot tijd moeten controleren om ervoor te zorgen dat je met om het even welke veranderingen tevreden bent. Dit beleid is effectief vanaf 10 oktober 2020.

WAT WE VERZAMELEN
Via onze site kunnen wij mogelijk volgende informatie verzamelen:

Naam en adresgegevens
Contactgegevens inclusief e-mailadres
Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
Andere informatie die relevant is voor het leveren van onze diensten voor klanten enquêtes en aanbiedingen

WAT WE DOEN MET DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
Wij hebben deze informatie nodig om jouw behoeften te begrijpen en je een betere dienstverlening te bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:

Intern bijhouden van records
Klantencontracten (bijvoorbeeld het kopen van goederen/diensten bij ons)
We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren
We kunnen periodiek promotionele e-mails naar het door jou opgegeven mailadres sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat jij ze interessant vindt
Van tijd tot tijd kunnen wij je gegevens ook gebruiken om contact met je op te nemen voor marktonderzoek
Wij kunnen contact met je opnemen via e-mail of telefoon
Wij kunnen de informatie gebruiken om de website te personaliseren naargelang je interesses

VEILIGHEID
Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat jouw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en veilig te stellen.

HOE WE COOKIES GEBRUIKEN
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt.
Cookiebestanden bevatten unieke codes (id’s) die bijvoorbeeld toelaten dat je browser je herkent tijdens je bezoek aan een website.
We gebruiken cookies om te bepalen welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over webpaginaverkeer en zorgt ervoor dat we jou van een betere website voorzien, door ons toe te staan om te controleren welke pagina’s je nuttig vindt of niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot jouw computer of informatie over jou, anders dan de gegevens die je kiest om te delen met ons.

Je kan ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kan je browserinstelling meestal wijzigen om cookies te weigeren als je dat wilt. Dit kan ervoor zorgen dat je niet optimaal gebruik kan maken van de website.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Echter, zodra je deze links hebt gebruikt om onze site te verlaten, hebben wij geen controle over die andere websites. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die je verstrekt tijdens het bezoek aan dergelijke sites en het privacy beleid van dergelijke sites wordt niet geregeld door deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en kijk naar de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

JE PERSOONLIJKE GEGEVENS BEHEREN
Je kan ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van jouw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:

Wanneer je wordt gevraagd om een formulier in te vullen op de website, zoek dan naar de optie die je kan aanklikken om aan te geven dat je niet wilt dat de informatie door iedereen gebruikt kan worden voor direct marketing doeleinden.
Als je eerder hebt ingestemd met de toelating om je persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden te gebruiken, kan je op elk gewenst moment je voorkeur veranderen door te e-mailen naar info@thalassa-sporthorses.be.

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet verkopen, distribueren of leasen aan derden, tenzij wij je toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen. Wij kunnen je persoonlijke gegevens, als je dit wenst, gebruiken om je promotionele informatie te sturen over derden waarvan wij denken dat je ze interessant vindt.

Je hebt toegang tot al jouw persoonlijk informatie die we online verzamelen en onderhouden door je accountpagina te bezoeken of te e-mailen naar info@thalassa-sporthorses.be.

Als je van mening bent dat informatie die we bewaren over jou onjuist of onvolledig is, stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar bovenstaand adres. We zullen onmiddellijk alle onjuiste informatie corrigeren.